Trung tâm Quản lý Ký túc xá xây dựng phương án bảo quản tài sản của Sinh viên ở KTX

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ký túc xá Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được TP Hà Nội lên phương án làm khu cách ly.

Trước tình hình trên, Trung tâm đã lên phương án bảo quản tài sản và dọn đồ của các em HSSV trong phòng để chuẩn bị khi TP Hà Nội trưng dụng KTX làm khu cách ly như sau:

1. Trung tâm lập tổ công tác đại diện Ký túc xá, Đoàn Thanh niên, phòng Công tác HSSV tiến hành mở cửa các phòng.

2. Khi vào phòng tiến hành chụp ảnh nguyên hiện trạng tài sản, tại vị trí giường ở, các tủ. Sau đó tiến hành đóng gói đồ dùng, tài sản. Ghi rõ số giường, số tủ, số phòng vào các túi, hộp và gói lại, niêm phong. Để làm cơ sở cho các em nhận lại tài sản sau này. Tài sản sau khi đóng gói sẽ được để đúng nơi quy định.

3. Đối với các tủ cá nhân các em đang khóa. Tổ công tác sẽ tiến Trung hành niêm phong tủ, đối với các tủ không khóa thì Tổ công tác sẽ xếp đồ của các bạn trong phòng vào và khóa lại, sau đó tiến hành niêm phong. Các tủ sẽ được giữ nguyên ở trong phòng.

Các em có tài sản trong KTX mà đang ở địa phương, hãy yên tâm với phương án bảo quản tài sản của Trung tâm QLKTX. Vì diễn biến của dịch phức tạp nên các em hạn chế di chuyển để bảo vệ bản thân và cộng đồng, và thực hiện phương án chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá