TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THAY MỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, VỆ SINH PHÒNG Ở TẠI KHU NỘI TRÚ.

Trước các diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua Trung tâm Ký túc xá thường xuyên tiến hành vệ sinh khu vực khu nội trú, tuyên truyền, nhắc nhở, động viên sinh viên có ý thức, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực phòng ở, cũng như khu vực chung.

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THAY MỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, VỆ SINH PHÒNG Ở TẠI KHU NỘI TRÚ.

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THAY MỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, VỆ SINH PHÒNG Ở TẠI KHU NỘI TRÚ.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo đời sống sinh viên ở tại khu nội trú, TTQLKTX tiến hành rà soát cơ sở vật chất, vệ sinh, sửa chữa, thay mới những thiết bị hư hỏng trong phòng ở của sinh viên.

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THAY MỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, VỆ SINH PHÒNG Ở TẠI KHU NỘI TRÚ.

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THAY MỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, VỆ SINH PHÒNG Ở TẠI KHU NỘI TRÚ.

Để đảm bảo các thiết bị trong phòng sử dụng tốt và bền, Trung tâm QLKTX khuyến cáo sinh viên sử dụng đúng theo các hướng dẫn. Nếu có hư hỏng, các em báo ngay với Quản lý khối của mình, hoặc xuống phòng trực báo cáo, để Trung tâm có thể nắm bắt và sửa chữa kịp thời các thiết bị hư hỏng.

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THAY MỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, VỆ SINH PHÒNG Ở TẠI KHU NỘI TRÚ.

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THAY MỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT, VỆ SINH PHÒNG Ở TẠI KHU NỘI TRÚ.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá