TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ LAU DỌN PHÒNG Ở - SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT. SẴN SÀNG CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19

Để chuẩn bị sẵn sàng làm khu cách ly khi TP Hà Nội yêu cầu trưng dụng, Cán bộ Nhân viên Trung tâm Quản lý Ký túc xá đã ngày đêm thu dọn đồ đạc của sinh viên, niêm phong tài sản của sinh viên. Sau đó lau dọn phòng ở, sửa chữa cơ sở vật chất trong phòng. Đảm bảo phòng đầy đủ các tiện ích cơ bản khi có người đến ở cách ly.

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ LAU DỌN PHÒNG Ở - SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT. SẴN SÀNG CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ LAU DỌN PHÒNG Ở - SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT. SẴN SÀNG CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ LAU DỌN PHÒNG Ở - SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT. SẴN SÀNG CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19

Trung tâm Quản lý Ký túc xá - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội