THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LẠI TIỀN CHO SINH VIÊN ĐH-K16 & CĐ-K21 NĂM HỌC 2021-2022 DO NGHỈ DỊCH COVID-19

Căn cứ kế hoạch trả lại tiền cho sinh viên ĐH-K16 & CĐ-K21 ở ký túc xá do nghỉ dịch Covid-19 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

Căn cứ tình hình ở thực tế tại khu ký túc xá của sinh viên ĐH-K16 & CĐ-K21 năm học 2021-2022.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo tới sinh viên ĐH-K16 & CĐ-K21 như sau:

1. Trung tâm trả lại tiền ở KTX cho sinh viên ĐH-K16 & CĐ-K21 do nghỉ dịch Covid-19 qua tài khoản ngân hàng

2. Cung cấp thông tin:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LẠI TIỀN CHO SINH VIÊN ĐH-K16 & CĐ-K21 NĂM HỌC 2021-2022 DO NGHỈ DỊCH COVID-19

Thông tin gửi về địa chỉhttps://forms.gle/3DDxc3WkuJ7ghUcW7hoặc quét mã QR để điền thông tin:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LẠI TIỀN CHO SINH VIÊN ĐH-K16 & CĐ-K21 NĂM HỌC 2021-2022 DO NGHỈ DỊCH COVID-19

Điện thoại liên hệ, văn phòng Trung tâm: 0964.229.211.

3. Thời gian cung cấp thông tin:

Từ 8h00 ngày 08/07/2022 đến 16h30 ngày 15/07/2022.

Trung tâm thông báo cho sinh viên ĐH-K16 & CĐ-K21 ở KTX tại 3 cơ sở của nhà trường được biết và thực hiện đúng thời gian như trên.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LẠI TIỀN CHO SINH VIÊN ĐH-K16 & CĐ-K21 NĂM HỌC 2021-2022 DO NGHỈ DỊCH COVID-19