THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC, TIẾN HÀNH MỞ PHÒNG, DỌN ĐỒ VÀ NIÊM PHONG ĐỂ BẢO QUẢN TÀI SẢN CỦA SINH VIÊN

Sáng ngày 27 tháng 03 năm 2020, Trung tâm Quản lý Ký túc xá phối hợp với Trung tâm Đào tạo Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên Nhà trường thành lập Tổ công tác, triển khai mở phòng và sắp xếp đồ đạc của các em Sinh viên ở tại Ký túc xá, để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cách ly theo yêu cầu của TP Hà Nội. Quá trình thực hiện được Tổ công tác thống nhất và cùng nhau thực hiện.

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC, TIẾN HÀNH MỞ PHÒNG, DỌN ĐỒ VÀ NIÊM PHONG ĐỂ BẢO QUẢN TÀI SẢN CỦA SINH VIÊN

TS. Trần Phúc Hòa - Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá phổ biến quy trình dọn đồ phòng ở, đảm bảo tài sản cho sinh viên.

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC, TIẾN HÀNH MỞ PHÒNG, DỌN ĐỒ VÀ NIÊM PHONG ĐỂ BẢO QUẢN TÀI SẢN CỦA SINH VIÊN

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC, TIẾN HÀNH MỞ PHÒNG, DỌN ĐỒ VÀ NIÊM PHONG ĐỂ BẢO QUẢN TÀI SẢN CỦA SINH VIÊN

Trung tâm Quản lý Ký túc xá