SINH VIÊN NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HOÀN THÀNH THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn - Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, từ 7h sáng ngày 23/05/2021, hơn 200 cử tri là sinh viên đang ở nội trú tại Ký túc xá 3 cơ sở của Nhà trường đã hân hoan, náo nức đi bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo và quan tâm của Nhà trường, Trung tâm Quản lý Ký túc xá đã phổ biến cho sinh viên về quy trình bầu cử, thông tin về các ứng viên để có sự lựa chọn sáng suốt, bầu đúng, bầu đủ theo luật bầu cử.

Trước khi đến khu vực bỏ phiếu, toàn bộ sinh viên đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách nghiêm túc: khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách khi di chuyển đến điểm bỏ phiếu theo hướng dẫn của CBNV Trung tâm Quản lý Ký túc xá.

SINH VIÊN NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HOÀN THÀNH THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

SINH VIÊN NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HOÀN THÀNH THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Xếp hàng chờ, giữ khoảng cách trước khi di chuyển

SINH VIÊN NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HOÀN THÀNH THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Di chuyển theo từng tốp nhỏ để đảm bảo khoảng cách và an toàn

SINH VIÊN NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HOÀN THÀNH THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Xuất trình tờ khai y tế và sát khuẩn khi đến điểm bỏ phiếu

Đến 15h cùng ngày, cử tri – sinh viên tại khu nội trú Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu, thực hiện đúng, đủ quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá - Đại học Công nghiệp Hà Nội