KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÁO, LẮP, VẬN CHUYỂN VÀ BÀN GIAO 400 GIƯỜNG CHUẨN BỊ LÀM KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Thực hiện công văn số 1196 ngày 09/05/2021 của Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm (về việc mượn giường làm khu cách ly phòng chống Covid-19).

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Sau khi thống nhất các nội dung công việc với Ban Chỉ huy Quân sự quận Bắc Từ Liêm, sáng ngày 30/05/2021, CBVC Trung tâm Quản lý Ký túc xá - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bắt đầu tháo và vận chuyển giường đến điểm UBND quận Bắc Từ Liêm cũ, bàn giao cho Ban CHQS quận Bắc Từ Liêm.

Sau 1 tuần thực hiện, đến chiều ngày 06/06/2021 TTQLKTX đã phối hợp lắp đặt và bàn giao 400 chiếc giường cho Ban CHQS quận Bắc Từ Liêm.

Đây là một trong những hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa chính trị lớn đối với các đơn vị trong Nhà trường, luôn sẵn sàng chung tay, đồng hành cùng UBND Quận Bắc Từ Liêm phòng chống dịch.

KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÁO, LẮP, VẬN CHUYỂN VÀ BÀN GIAO 400 GIƯỜNG CHUẨN BỊ LÀM KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM

KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÁO, LẮP, VẬN CHUYỂN VÀ BÀN GIAO 400 GIƯỜNG CHUẨN BỊ LÀM KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM

KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÁO, LẮP, VẬN CHUYỂN VÀ BÀN GIAO 400 GIƯỜNG CHUẨN BỊ LÀM KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM

KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÁO, LẮP, VẬN CHUYỂN VÀ BÀN GIAO 400 GIƯỜNG CHUẨN BỊ LÀM KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM

KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÁO, LẮP, VẬN CHUYỂN VÀ BÀN GIAO 400 GIƯỜNG CHUẨN BỊ LÀM KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Đ/c Nguyễn Đình Dục - PGĐ TTQLKTX chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sỹ