KÝ TÚC XÁ ĐÓN SINH VIÊN HỌC BÙ THỰC HÀNH TỪ NGÀY 19/12/2021 THEO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÀ TRƯỜNG

KÝ TÚC XÁ ĐÓN SINH VIÊN HỌC BÙ THỰC HÀNH TỪ NGÀY 19/12/2021

Một số hình ảnh:

KÝ TÚC XÁ ĐÓN SINH VIÊN HỌC BÙ THỰC HÀNH TỪ NGÀY 19/12/2021

Sân chơi thể thao, hoạt động ngoài trời

KÝ TÚC XÁ ĐÓN SINH VIÊN HỌC BÙ THỰC HÀNH TỪ NGÀY 19/12/2021

KÝ TÚC XÁ ĐÓN SINH VIÊN HỌC BÙ THỰC HÀNH TỪ NGÀY 19/12/2021

KÝ TÚC XÁ ĐÓN SINH VIÊN HỌC BÙ THỰC HÀNH TỪ NGÀY 19/12/2021

KÝ TÚC XÁ ĐÓN SINH VIÊN HỌC BÙ THỰC HÀNH TỪ NGÀY 19/12/2021

Khu nhà ăn được trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn

KÝ TÚC XÁ ĐÓN SINH VIÊN HỌC BÙ THỰC HÀNH TỪ NGÀY 19/12/2021

Cafe sinh viên