KIỂM TRA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại khu nội trú, ngày 07/09/2020 Trung tâm Quản lý Ký túc xá tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ phương tiện, trang thiết bị PCCC.

Qua kiểm tra, một số bình chữa cháy đã cũ sẽ được thay mới để đảm bảo hoạt động tốt khi cần sử dụng. Hệ thống vòi xịt nước hoạt động ổn định.

Công tác tự kiểm tra về PCCC và tuyên truyền về PCCC của Trung tâm Quản lý Ký túc xá được duy trì thường xuyên, đảm bảo sinh viên ở nội trú nắm bắt được quy trình chữa cháy và thoát hiểm khi xảy cháy.

Một số hình ảnh:

KIỂM TRA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

KIỂM TRA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

KIỂM TRA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

KIỂM TRA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

KIỂM TRA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

KIỂM TRA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trung tâm Quản lý Ký túc xá