KIỂM TRA AN NINH TRẬT TỰ, NỘI VỤ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU NỘI TRÚ

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, nội vụ, an toàn phòng chống cháy nổ trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại khu nội trú, ngày 07/01/2021 vừa qua, Trung tâm Quản lý Ký túc xá Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Công an phường sở tại đã tiến hành kiểm tra an ninh trật tự, nội vụ, an toàn phòng chống cháy nổ tại các phòng ở và các khu dịch vụ phục vụ sinh viên ở 3 cơ sở. Qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm lý, hiểu biết của sinh viên ở nội trú về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại khu Ký túc xá.

Một số hình ảnh:

KIỂM TRA AN NINH TRẬT TỰ, NỘI VỤ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU NỘI TRÚ\

Đ/c Nguyễn Đình Dục - Phó Giám đốc TTQLKTX và đ/c Hoàng Nam Hà - Phó Trưởng Công an Phường Tây Tựu

KIỂM TRA AN NINH TRẬT TỰ, NỘI VỤ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU NỘI TRÚ

KIỂM TRA AN NINH TRẬT TỰ, NỘI VỤ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU NỘI TRÚ

KIỂM TRA AN NINH TRẬT TỰ, NỘI VỤ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU NỘI TRÚ

KIỂM TRA AN NINH TRẬT TỰ, NỘI VỤ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU NỘI TRÚ

KIỂM TRA AN NINH TRẬT TỰ, NỘI VỤ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU NỘI TRÚ

KIỂM TRA AN NINH TRẬT TỰ, NỘI VỤ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU NỘI TRÚ

KIỂM TRA AN NINH TRẬT TỰ, NỘI VỤ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU NỘI TRÚ

KIỂM TRA AN NINH TRẬT TỰ, NỘI VỤ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU NỘI TRÚ

Trung tâm Quản lý Ký túc xá