Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm học 2018 - 2019 và Sơ kết thực hiện mô hình “Khu nội trú an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”

Sáng ngày 08/10/2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm học 2018 - 2019, Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT năm học 2019 - 2020 và Sơ kết thực hiện mô hình “Khu nội trú an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại cơ sở Hà Nam.

Đến dự và chủ trì hội nghị có TS. Trần Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Ông Trần Phúc Hòa - Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá. Thượng tá Vũ Hồng Phong - Phó trưởng công an TP. Phủ Lý. Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó trưởng công an phường Lê Hồng Phong. Cùng các đại diện của công an tỉnh Hà Nam, PA03, UBND xã Phù Vân, các phòng ban, đơn vị, lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT trong Nhà trường.

Mở đầu hội nghị, TS. Trần Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định, Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn chú trọng công tác ANTT trong Nhà trường và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên, kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của sinh viên. Đồng thời biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT.

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm học 2018 - 2019 và Sơ kết thực hiện mô hình “Khu nội trú an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”

TS. Trần Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Tại hội nghị, ông Trần Mạnh Quân - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã báo cáo công tác đảm bảo ANTT năm học 2018-2019, đồng thời triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT năm học 2019-2020.

Ông Trần Phúc Hòa - Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá trình bày sơ kết về việc thực hiện mô hình "Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội". Sau 2 năm thực hiện, mô hình đã mang lại những kết quả tốt, 100% cán bộ giáo viên, HSSV nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ tài sản cá nhân và tập thể, giữ gìn ANTT, an toàn trong khu nội trú và Nhà trường. Xây dựng Nhà trường và KTX xanh, sạch, đẹp.

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm học 2018 - 2019 và Sơ kết thực hiện mô hình “Khu nội trú an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”Ông Trần Phúc Hòa - Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Đại diện của các đơn vị tham gia cũng trình bày tham luận về các vấn đề ANTT, tuyên truyền, giáo dục, định hướng lối sống, nắm bắt tư tưởng sinh viên. Cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác ANTT.

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm học 2018 - 2019 và Sơ kết thực hiện mô hình “Khu nội trú an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”

Thượng Tá Vũ Hồng Phương - Phó trưởng CA TP. Phủ Lý đánh giá cao công tác đảm bảo ANTT của Nhà trường; đặc biệt là việc xây dựng thành công mô hình “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”

Tổng kết hội nghị, TS. Trần Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng Nhà trường đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ nhiều hơn nữa của chính quyền và công an các cấp tỉnh Hà Nam, để góp phần đảm bảo tốt công tác ANTT, an toàn trong những năm tiếp theo.