TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ - ĐĂNG KÝ VÀO Ở NỘI TRÚ CƠ SỞ 1 VÀ CƠ SỞ 2 DÀNH CHO SINH VIÊN K14 Ở HÀ NAM

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, Trung tâm Quản lý ký túc xá thông báo cho sinh viên K14 Hà Nam.

1. Đối với SV các lớp Đại học CNKT Cơ khí; KT Hệ thống công nghiệp; CNKT Nhiệt – khóa 14 lên học thực hành tại cơ sở 2 trung tâm QL ký túc xá sẽ bố trí chỗ ăn ở tại cơ sở 2 trong thời gian học thực hành, sau khi học thực hành xong ở cơ sở 2 các em có nhu cầu sẽ nhận phòng ở nội trú tại cơ sở 1.

2. Đối với các lớp còn lại các em có nhu cầu ở KTX đăng ký làm thủ tục liên hệ tại:

- Văn phòng KTX tại cơ sở 1. ĐT: 0964.229.211.

- Văn phòng KTX tại cơ sở 2. ĐT: 0964.331.300.

- Văn phòng KTX tại cơ sở 3: ĐT: 0918.412.988 – 0336.956.8163.

Chú ý: SV đã đăng ký ở KTX cơ sở 1 và 2 có nhu cầu về phương tiện đi lại Trung tâm QLKTX sẽ bố trí xe đón các em từ cơ sở Hà Nam lên cơ sở 1 và 2.

4. Thông tin về giá phòng

ĐĂNG KÝ VÀO Ở NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ CƠ SỞ 1 VÀ CƠ SỞ 2 DÀNH CHO SINH VIÊN K14 Ở HÀ NAM

Trung tâm Quản lý Ký túc xá - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội