THÔNG BÁO VỀ VIỆC NÂNG CAO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CHỈ THỊ SỐ 17/CT-UBND CỦA CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NÂNG CAO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CHỈ THỊ SỐ 17/CT-UBND CỦA CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI.