MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KÝ TÚC XÁ

Hiện nay, có tình trạng nhiều em hiểu chưa đúng về phần đăng ký Ký túc xá. Trung tâm có một số thông tin đến các em Tân sinh viên như sau:

1. Đối với Tân sinh viên, các em học ở cơ sở nào (tùy theo ngành, khoa), thì phần đăng ký Ký túc xá sẽ chỉ hiển thị ở cơ sở đó, và hiển thị theo giới tính (nam hoặc nữ).

Ví dụ:

- SV nữ học ngành ngôn ngữ, các em sẽ học ở cơ sở 1, phần đăng ký KTX sẽ chỉ hiển thị thông tin KTX ở cơ sở 1 và chỉ hiển thị số lượng chỗ nữ còn.

- SV học các ngành May và Thiết kế thời trang, Công nghệ Hóa, sẽ học ở cơ sở 2, phần đăng ký KTX sẽ chỉ hiển thị thông tin KTX ở cơ sở 2, và số lượng chỗ theo nam/nữ.

- SV học các ngành Công nghệ thông tin, CN Ô tô,… học ở cơ sở 3, phần đăng ký KTX sẽ chỉ hiển thị thông tin KTX ở cơ sở 3, và số lượng chỗ theo nam hoặc nữ.

2. Ký túc xá cơ sở 3 (Hà Nam) CHỈ DÀNH RIÊNG CHO TÂN SINH VIÊN (sv năm nhất). Hết năm đầu, các em sẽ chuyển về cơ sở 1 và cơ sở 2 để tiếp tục học tập. Nên Ký túc xá cơ sở 3 sẽ trống vào cuối năm.

Hướng dẫn Tân sinh viên đăng ký Ký túc xá.

Fanpage Ký túc xá (Đăng ký ở cùng phòng, giải đáp thắc mắc).

Hotline: 0964.229.211

Trung tâm Quản lý Ký túc xá - Đại học Công nghiệp Hà Nội