KÝ TÚC XÁ MỞ CỬA ĐÓN SINH VIÊN TỪ NGÀY 30/04/2020, THEO KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA NHÀ TRƯỜNG.

Thực hiện chỉ thị số 19/CT-TT của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, kế hoạch học tập từ 04/05/2020 của Nhà trường như sau:

1. Đối với Đại học khoá 11, liên thông CĐ-ĐH khoá 12: đi học từ ngày 04/05/2020.

2. Đại học các khoá 12, 13, liên thông K14: từ 04/05/2020 – 10/05/2020 tiếp tục học trực tuyến. Đi học trên lớp từ 11/05/2020.

3. ĐH khoá 14: đi học từ 04/05/2020.

4. Cao đẳng khoá 20, 21: đi học từ 04/05/2020.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá bắt đầu mở cửa đón sinh viên quay lại Ký túc xá theo kế hoạch học tập của Nhà trường từ ngày 30/04/2020.

Sinh viên khi lên phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ở Ký túc xá.

Đối với sinh viên ở cơ sở 1, các em liên hệ với Quản lý khối để nhận phòng, nhận đồ.

KÝ TÚC XÁ MỞ CỬA ĐÓN SINH VIÊN TỪ NGÀY 30/04/2020, THEO KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA NHÀ TRƯỜNG.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội