Đăng ký tham gia Ngày hội chào đón sinh viên khóa 16 chuyển địa điểm đào tạo từ cơ sở 3 về học tại cơ sở 1,2

Đăng ký tham gia Ngày hội chào đón sinh viên khóa 16 chuyển địa điểm đào tạo từ cơ sở 3 về học tại cơ sở 1,2