QUY TRÌNH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VÀO Ở KÝ TÚC XÁ

QUY TRÌNH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VÀO Ở KÝ TÚC XÁ

STT

TRÌNH TỰ

CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Bước 1

Đăng ký vào ở ký túc xá

Trình:

- Phiếu nhập học

- Giấy triệu tập nhập học

- Giấy tạm trú tạm vắng

Văn phòng Ký túc xá

- Phiếu nhập học.

- Giấy triệu tập nhập học.

- 03 ảnh 3x4.

- Giấy tạm trú tạm vắng.

Bước 2

Xếp phòng

- Nhập thông tin Học sinh – Sinh viên

(Mã hồ sơ: góc dưới cùng bên trái của giấy triệu tập nhập học).

- Chọn giới tính, chọn khu nhà, chọn phòng xếp cho HSSV.

- Lựa chọn vật tư HSSV mua thêm.

Văn phòng Ký túc xá

- Danh mục các phòng còn trống.

- Danh mục vật tư bàn ngoài.

Bước 3

Duyệt phòng

- Duyệt xếp phòng theo đơn

- In hợp đồng ở Ký túc xá

Lãnh đạo Ký túc xá (có thể ủy quyền).

- Nội dung hợp đồng ký ở Ký túc xá.

Bước 4

Thu tiền phòng

- Thu tiền phòng ở Ký túc xá và các khoản mua thêm của HSSV

Kế toán.

- Nội dung phiếu thu.

Bước 5

Nhận phòng và vật tư mua thêm

- Bàn giao cho HSSV vật tư mua thêm, chìa khóa phòng cũng như trang thiết bị phòng.

Quản lý phòng và quản lý thiết bị vật tư.

- Danh mục trang thiết bị trong các phòng.

- Vật tư dự định bán cho HSSV.