SƠ ĐỒ CÁC TUYẾN XE BUS

1. CƠ SỞ I

Với điểm xuống Nhổn – Đại học Công Nghiệp Hà Nội, các bạn có thể lựa chọn các tuyến xe buýt dưới đây:

+ Tuyến xe buýt số 20 A: Lộ trình: Cầu Giấy – Phùng. Tần suất: 20 phút/ chuyến. Giá vé: 7000đ/lượt

+ Tuyến xe buýt số 20 B:Lộ trình: Cầu Giấy – Sơn Tây. Tần suất: 25-35 phút/tuyến. Giá vé: 9000đ/lượt

+ Tuyến xe buýt số 20 C: Lộ trình: Nhổn – Võng Xuyên. Tần suất: 30 phút . Giá vé: 9000đ

+ Tuyến xe buýt số 29: Lộ trình: BX Giáp Bát – Tân Lập. Tần suất: 11 đến 15 phút. Giá vé: 7000đ

+ Tuyến xe buýt số 32: Lộ trình: BX Giáp Bát – Nhổn. Tần suất: 5- 20 phút. Giá vé: 70000đ

2. CƠ SỞ 2

3. CƠ SỞ 3