Địa chỉ liên hệ

* Trung tâm Quản lý Ký túc xá cơ sở 1 (Khu A): tầng 1, nhà A14, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 0964.229.211

* Trung tâm Quản lý Ký túc xá cơ sở 2 (Khu B): tầng 1, nhà B11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.Điện thoại: 0964.331.300

* Trung tâm Quản lý Ký túc xá cơ sở 3 (Khu C): tầng 1, nhà C15, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 0918.412.988

* Fanpage

www.facebook.com/ktxhaui