Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

-Tổng diện tích xây dựng: 15.035m2. Tổng số gồm 357 phòng dành cho sinh viên ở Nội trú. Đáp ứng được khoảng 3.000 chỗ ở

- Nhà G: 21 phòng, đáp ứng khoảng 500 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C13: Tổng 11 phòng, đáp ứng khoảng 165 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C14: Tổng 11 phòng, đáp ứng khoảng 165 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C15: Tổng 52 phòng, đáp ứng khoảng 360 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C16: Tổng 52 phòng, đáp ứng khoảng 520 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C17: Tổng 210 phòng, đáp ứng khoảng 1300 chỗ ở cho sinh viên.

Trong khuôn viên KTX có nhà ăn sinh viên, gian hàng sinh viên, nơi tiếp khách sinh viên, dịch vụ Internet Wifi, phòng tập gym,...

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C