Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam.

Điện thoại: 0918.412.988

-Tổng diện tích xây dựng: 15.035m2. Tổng số gồm 370 phòng dành cho sinh viên ở Nội trú. Đáp ứng được khoảng 2.000 chỗ ở.

- Nhà G: 21 phòng, đáp ứng khoảng 500 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C13: Tổng 11 phòng, đáp ứng khoảng 22 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C14: Tổng 11 phòng, đáp ứng khoảng 22 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C15: Tổng 56 phòng, đáp ứng khoảng 224 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C16: Tổng 61 phòng, đáp ứng khoảng 244 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C17: Tổng 210 phòng, đáp ứng khoảng 882 chỗ ở cho sinh viên.

Trong khuôn viên KTX có nhà ăn sinh viên, gian hàng sinh viên, nơi tiếp khách sinh viên, dịch vụ Internet Wifi, phòng tập gym,...

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 3 - Khu C