Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B

Địa chỉ: Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0964.331.300.

-Tổng diện tích xây dựng: 4500m2. Tổng số gồm 184 phòng dành cho sinh viên ở Nội trú. Đáp ứng được hơn 1.100 chỗ ở

- Nhà B10: 03 tầng,19 phòng, đáp ứng được khoảng 152 chỗ ở.

- Nhà B11: 05 tầng, 84 phòng, đáp ứng được khoảng 504 chỗ ở.

- Nhà B12: 03 tầng, 16 phòng, đáp ứng được khoảng 128 chỗ ở.

- Nhà B13: 4 tầng, 25 phòng, đáp ứng được khoảng 200 chỗ ở.

- Nhà B14: 5 tầng, 40 phòng, đáp ứng được khoảng 160 chỗ ở.

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B