KÝ TÚC XÁ - PHÒNG TIÊU CHUẨN 4-6 GIƯỜNG

Trang thiết bị: Bình nóng lạnh, tủ cá nhân, giường tầng.

Công trình phụ khép kín.

Giá phòng

Phòng tiêu chuẩnCơ sở 1Cơ sở 2Cơ sở 3
Phòng 4 giường420.000/SV/tháng375.000/SV/tháng330.000/SV/tháng
Phòng 6 giường280.000/SV/tháng250.000/SV/tháng220.000/SV/tháng

PHÒNG CÓ BÌNH NÓNG LẠNH 4-6 NGƯỜI

PHÒNG CÓ BÌNH NÓNG LẠNH 4-6 NGƯỜI

PHÒNG CÓ BÌNH NÓNG LẠNH 4-6 NGƯỜI

PHÒNG CÓ BÌNH NÓNG LẠNH 4-6 NGƯỜI