TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ - PHÒNG CƠ BẢN 4-6 GIƯỜNG

Trang thiết bị: Tủ cá nhân, giường tầng. Công trình phụ khép kín.

Giá phòng:

Phòng thườngCơ sở 1Cơ sở 2Cơ sở 3
4 người330.000/SV/tháng300.000/SV/tháng248.000/SV/tháng
6 người220.000/SV/tháng200.000/SV/tháng165.000/SV/tháng

PHÒNG THƯỜNG 4-6 NGƯỜI

PHÒNG THƯỜNG 4-6 NGƯỜI

TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH PHỤ

PHÒNG THƯỜNG 4-6 NGƯỜI

PHÒNG THƯỜNG 4-6 NGƯỜI