KÝ TÚC XÁ -PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 GIƯỜNG

Trang thiết bị: điều hòa, bình nóng lạnh, tủ cá nhân, giường tầng.

Công trình phụ khép kín.

Giá phòng

Phòng CLCCơ sở 1Cơ sở 2Cơ sở 3
Phòng 4 giường550.000/SV/tháng550.000/SV/tháng450.000/SV/tháng
Phòng 6 giường367.000/SV/tháng367.000/SV/tháng300.000/SV/tháng

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 NGƯỜI

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 NGƯỜI

Trang thiết bị và công trình phụ khép kín

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 NGƯỜI

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 NGƯỜI

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 NGƯỜI

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 NGƯỜI