KÝ TÚC XÁ -PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 3 GIƯỜNG

Trang thiết bị: điều hòa, bình nóng lạnh, tủ cá nhân, giường gỗ.

Công trình phụ khép kín.

Cơ sở 1735.000/SV/tháng
Cơ sở 2735.000/SV/tháng
Cơ sở 3600.000/SV/tháng

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 3 NGƯỜI

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 3 NGƯỜI

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 3 NGƯỜI

Trang thiết bị và công trình phụ

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 3 NGƯỜI

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 3 NGƯỜI

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 3 NGƯỜI

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 3 NGƯỜI