Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm học 2018 - 2019 và Sơ kết thực hiện mô hình “Khu nội trú an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm học 2018 - 2019 và Sơ kết thực hiện mô hình “Khu nội trú an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”

Thứ Tư, 01:14 09/10/2019

Sáng ngày 08/10/2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm học 2018 - 2019, Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT năm học 2019 - 2020 và Sơ kết thực hiện mô hình “Khu nội trú an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại cơ sở Hà Nam.
PHÒNG TIÊU CHUẨN 4-6 GIƯỜNG PHÒNG TIÊU CHUẨN 4-6 GIƯỜNG

PHÒNG TIÊU CHUẨN 4-6 GIƯỜNG

Thứ Năm, 19:06 08/08/2019
PHÒNG CƠ BẢN 4-6 GIƯỜNG PHÒNG CƠ BẢN 4-6 GIƯỜNG

PHÒNG CƠ BẢN 4-6 GIƯỜNG

Thứ Năm, 18:59 08/08/2019
PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 GIƯỜNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 GIƯỜNG

PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 GIƯỜNG

Thứ Năm, 18:48 08/08/2019