TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ THAM GIA HỘI THI CẮM HOA NGHỆ THUẬT VÀ NẤU ĂN GIỎI NĂM 2020 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ THAM GIA HỘI THI CẮM HOA NGHỆ THUẬT VÀ NẤU ĂN GIỎI NĂM 2020 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Thứ Ba, 12:00 20/10/2020

Để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, chiều 19/10/2020, Công Đoàn và Ban nữ công Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức cuộc thi cắm hoa nghệ thuật và nấu ăn giỏi.
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ - PHÒNG TIÊU CHUẨN 4-6 GIƯỜNG TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ - PHÒNG TIÊU CHUẨN 4-6 GIƯỜNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ - PHÒNG CƠ BẢN 4-6 GIƯỜNG TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ - PHÒNG CƠ BẢN 4-6 GIƯỜNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ -PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 GIƯỜNG TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ -PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 GIƯỜNG