TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thứ Ba, 17:16 02/11/2021

Trong bối cảnh toàn thế giới, và toàn xã hội chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Quản lý Ký túc xá đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và các hoạt động cộng đồng. Trung tâm cũng đã và luôn đồng hành cùng sinh viên nội trú chung tay phòng chống dịch bệnh. Với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao, chúng ta đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp kịp thời, quyết liệt, cùng với sự hưởng ứng cao của sinh viên nội trú. Giữ vững khu nội trú nói riêng và trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói chung luôn là điểm xanh trong công tác phòng chống dịch bệnh.
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ - PHÒNG TIÊU CHUẨN 4-6 GIƯỜNG TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ - PHÒNG TIÊU CHUẨN 4-6 GIƯỜNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ - PHÒNG CƠ BẢN 4-6 GIƯỜNG TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ - PHÒNG CƠ BẢN 4-6 GIƯỜNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ -PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 GIƯỜNG TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ -PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO 4-6 GIƯỜNG